Sote-valmistelu etenee myös Pohjois-Savossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuuta koskevat maakuntien lausunnot etenevät lokakuussa Sosiaali- ja terveysministeriön jatkovalmisteluun. Pohjois-Savon soten ohjausryhmä on todennut yhtenäisen, väestöpohjaltaan riittävän ja laajan integraation turvaavan Pohjois-Savon soten valmistelun edenneen tällä hetkellä niin pitkälle, että edellytykset sotealueen perustamiseksi ovat olemassa. Valmistelua jatketaan tältä pohjalta.

Ohjausryhmä on todennut myös, että valmiuksia myös muihin alueratkaisuihin on, jos valtakunnallinen tai alueellinen tarve tai tarkoituksenmukaisuus sitä edellyttävät. Joka tapauksessa uusi sotealue järjestää sote-palvelut uudella tavalla ja kokoaa yhteen nykyisiä palvelujen tuottajia ja erilaisia tuotantotapoja. Järjestämisen ja hallinnon osalta uudistus on merkittävä. Lähempänä ruohonjuuritasoa eli kuntalaisia palvelujen käyttäjinä – rakenteiden sopeuttaminen on maltillisempaa.

Perussuomalaiset ovat pitäneet tärkeänä sitä, että sote-palvelujen tuotantoyksiköt täsmentyvät neuvottelujen myötä palvelemaan koko maakuntamme asukkaita. Sote-valmistelun eri toimielimissä ja tulevassa hallinnossa tulee huolehtia riittävästä kuntien äänen kuulumisesta ja siitä, että tuotannon valmisteluun liittyvässä työryhmätyössä tulee esille maakuntamme parhaat käytännöt, asiantuntijuus ja tuotanto-osaaminen – mutta myös käyttökelpoista vertailevaa tietoa muiden alueiden tehokkaista käytännöistä. On myös tärkeää, että maakuntamme puolueiden parlamentaarinen edustuksellisuus ja vuorovaikutus suhteessa sosiaali—ja terveysministeriön ohjaukseen on vahvaa.

Ja mikä tärkeintä. Perussuomalaiset haluavat varmistua siitä, että ennaltaehkäisevät, korjaavat, hoitavat, kuntouttavat ja muut sote-palvelut toimivat aina erikoissairaanhoitoon saakka verkostoituneesti, porrastetusti ja lähipalvelujen osalta matalan kynnyksen palveluina siten, että maakuntamme palveluissa toteutuu riittävä saatavuus ja saavutettavuus. Ja, että potilas-asiakkaalla kuntalaisena on selkeät ja mahdollisimman suorat palautekanavat sote-palvelujen tuotantoon ja hallintoon.

Järjestämisen organisaatio- ja hallintomalli sekä tuotannon toimintamallit täsmentyvät nyt jatkettavissa neuvotteluissa. Perussuomalaiset korostavat valmisteluvaiheessa sitä, että palvelujen käyttäjät, henkilöstö ja kuntapäättäjät saadaan riittävällä tavalla mukaan tähän valmisteluun ja kehittämistyöhön ja, että järjestämisvastuualueen soten tulevassa hallinnossa kuntien, palvelutuotantoalueiden ja -yksiköiden ääni saadaan riittävällä tavalla kuuluviin.

Kuntalaiset valitsevat mahdollisesti ensimmäistä kertaa vaaleilla omat edustajansa päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuotannon asioista tulevien kuntavaalien 2017 yhteydessä.  Tässä mielessä tulevat kuntavaalit ovat aiempaa merkityksellisemmät.

Kirjoitettu 13.1.2015 / Päivitetty 30.9.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa