PS-linja pitää – Sampo Terhon lista

Opposition taholta on maamme nykyisen hallituksen ensimmäisen toimintavuoden aikana esitetty perättömiä ja harhaanjohtavia väitteitä siitä, että perusssuomalaiset eivät ole tarttuneet puolue- ja vaaliohjelmiensa lupauksiin. Tämä on kuitenkin vain oppositiopopulismia ja poliittisten linja- ja irtopisteiden keräilyä. Oppositiopuolueista etenkin SDP:lle tuli edellisten eduskuntavaalien jälkeen suuri hätä, kun itsestäänselvänä pidetyn vaalivoiton sijaan pudottiinkin oppositioon. Vaalityö kentillä jäi tekemättä. Ylimielisyys kostautui. Ehkä demarit ovat tästä sisuuntuneet ja he saattavat oppia kokoamaan vaaliteltan torille seuraaviin vaaleihin mentäessä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho on laatinut hallituskauden ensimmäisen toimintavuoden PS-ryhmän toiminnasta ansiokkaan koosteen, joka osoittaa perussuomalaisten aktiivisen ja määrätietoisen otteen hallitustyössä. Näitä asioita perussuomalaiset ovat edistäneet, ajaneet ja valmistelleet, ja toisaalta osassa asioista ovat tärkeissä kysymyksissä jarruttaneet ja pysäyttäneet maallemme ja kansalaisillemme haitalliseksi katsomiensa asioiden valmistelua. Perussuomalaiset ovat käärineet hihansa maamme, yhteiskuntamme ja kansantaloutemme kääntämiseksi takaisin raiteilleen ja kurssille kohti parempaa. Tämä käden- ja peukalonjälki näkyy jo nyt ja tulee näkymään yhä vahvemmin hallituskauden edetessä. Tätä työtä oppositio pyrkii sumuttamaan ja tätä tärkeää perussuomalaista työtä valitettavasti myös media on pyrkinyt suitsimaan pois palstoiltaan.

PS-linja pitää – Sampo Terhon lista

Perussuomalaiset pitävät pienituloisten puolta ja turvallisuuteen panostetaan

*Omaishoitajien vapaapäivät turvataan
*Perhehoitajien palkkioita nostetaan
*Takuueläkettä nostetaan
*Toimeentulotuen indeksisidonnaisuus säilyy ja se siirretään KELA:n maksettavaksi
*Yle- vero poistetaan 300.000 pienituloiselta
*YLE:lle myönnetään vähemmän rahaa
*Autovero laskee
*Puolustusmäärärahoja korotetaan
*Poliisien määrärahoja korotetaan
*Vankilaverkko säilytetään
*8 merkittävää maakuntien liikennehanketta toteutetaan
*Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan – entistä useampi voi saada tukea
*Paikallinen sopiminen etenee
*Sote-uudistus etenee – peruspalvelut turvataan
*Kilpailukykysopimus etenee

Suomen maahanmuuttopolitiikka on nyt kireämpää kuin koskaan

*Oleskelulupaa ei enää myönnetä humanitaarisen suojelun perusteella
*Perheenyhdistämisten kriteerejä tiukennetaan, edellytyksenä ainakin toimeentuloedellytys ja riippumattomuus sosiaalituista
*Turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan – valitusaika lyhenee
*Lähtömaiden turvallisuusarvioita tarkastetaan
*Vapaaehtoisia palautuksia toteutetaan tehokkaasti – jo tuhannet turvapaikanhakijat palaavat vapaaehtoisesti kotimaahansa
*Kaikki oleskeluluvat myönnetään määräaikaisiksi
*Myönnettävien sosiaaliturvatukien tasoja pienennetään
*Kunnissa pakolaisten vastaanottaminen ja vastaanottokeskusten perustaminen perustuu vapaaehtoisuuteen
*Tiedotetaan aktiivisesti ja tapauskohtaisesti hakijoiden lähtömaihin Suomen turvapaikkapolitiikan muutoksista sekä realistisesta nykytilanteesta
*Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU:ssa säilytetään vapaaehtoisena
*Hallituksella 80 kohtainen maahanmuuton toimenpideohjelma, joka toteutetaan
*PS maahanmuuttopolitiikasta on tullut Suomen maahanmuuttopolitiikka

Perussuomalaiset pitävät huolta oikeudenmukaisuudesta

*Puoluetukia leikataan kahdesti
*Ministerien, avustajien ja valtiosihteerien määrää vähennettiin
*Ministerien palkkoja leikataan 7 prosenttia
*Perussuomalaiset esti ylimääräisen puoluetuen maakuntavaaleja varten
*Päästökauppatulojen ja kehitysavun välinen kytky lopetetaan
*Kehitysapua leikataan rajusti
*Tuulivoimatukia leikataan
*Demareiden ja vihreiden kolminkertaistama kaivosten sähkövero laskettiin muun teollisuuden tasolle.
*Suurimpiin tuloihin kohdistuvaa solidaarisuusveroa kiristetään
*Pääomaveroa korotetaan
*Ökyveneet ja vesiskootterit laitetaan verolle
*EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut
*EU-jäsenmaksu pienenee 150 miljoonaa euroa vuodessa
*Aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan – valtionyhtiöt näyttävät esimerkkiä
*Valtionyhtiöiden johtajien palkkioita, bonuksia ja erokorvauksia karsitaan rajusti
*Veropakolaisuus pistetään kuriin – Portugalin kanssa verosopimus
*Suomen vastuut eurokriisissä eivät kasva. Suomesta ei lähde kriisimaille uutta rahaa, eikä velkoja leikata.

Perussuomalaiset ovat mukana purkamassa sääntelyä ja korjaamassa historian virheellisyyksiä

*Paskalaki korjattiin
*Kuntien työntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa lopetetaan
*Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan
*Kauppojen aukioloajat vapautettiin
*Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallittiin
*Seteliselkärankaispykälä poistettiin
*Alkoholilain sääntely kevenee – turha byrokratia pois, vahvat oluet ja lonkerot kauppoihin, lisää vientimahdollisuuksia

Perussuomalaiset vaikuttavat hallituksessa joka päivä ja merkitystä on myös niillä asioilla, joita jätetään tekemättä, ja jotka säilytetään ennallaan, kun uusista päätöksistä neuvotellaan

*Hallintarekisteriä ei tule
*Aktiivisen katumisen lakia ei tule
*Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä
*Kotihoidontukea ei leikata
*Ansiosidonnaisen taso säilyy
*Eläkeläisten asumistukea ei leikata
*Arvonlisäveroa ei koroteta
*Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta säilyy

Ja uusimpana erityisesti pk-yrittäjiä helpottava alv-maksujen malli, jossa arvonlisäverojen tilitys muutetaan maksuperusteiseksi. Jatkossa yrittäjät tilittävät alvia tosiasiallisesta myynnistä ja toteutuneesta, tuloutuneesta laskutuksesta. Tämä on yrittäjien toiminnan kannattavuutta, kassanhallintaa ja yrityksen tulorahoituksen käytön tehostamista edistävä vero- ja sääntelybyrokratiaa purkava tärkeä uudistus. Uudistus vapauttaa alv-veroveloissa roikkuvia yritysten pääomia myös investointeihin ja työllistämiseen.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa