Pohjois-Savon piirin kevätkokous – Julkilausuma 28.5.2015

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry                      JULKILAUSUMA

28.5.2015 – Suonenjoki – Futuria

POHJOIS-SAVON PIIRIN KEVÄTKOKOUS 28.5.2015

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin kevätkokouksessa jäsenistö otti kantaa hallitusohjelman kirjauksista erityisesti Pohjois-Savon alueen tiestön ja siltojen heikkoon kuntoon ja järkyttävän suureksi kasvaneeseen tiestön korjausvelkaan. Pohjois-Savossa kiireellisinä korjaus- ja parannuskohteina nähtiin erityisesti Viitostien linjaus Siilinjärveltä pohjoiseen. Hanke on ollut vireillä pian 30 vuotta. Savon Voima ei voi käynnistää sähkölinjainvestointia, koska se toteutetaan tielinjauksen yhteyteen. Näinkin merkittävät investoinnit makaavat päättäjien pöydillä. Toinen keskeinen kehittämisen suunta on Kuopio-Joensuu –väylän linjaus ja leventäminen Riistaveden suuntaan. Jännevirran ja Riistaveden sillat ovat paitsi liikenteen pullonkauloja – tieliikenneturvallisuuden, kevyen liikenteen ja jalankulkijoiden näkökulmasta myös hengenvaarallisia.

Äänekoskella on käynnistetty Metsä-Groupin, kapasiteetiltaan 1,3 miljoonan tonnin havusellutehtaan pohjatyöt ja Kuopion Sorsasaloon on suunnitteilla Finnpulpin 1,1 miljoonan tonnin sellutehdas. Käynnistyessään ja ollessaan toiminnassa nämä molemmat tehdasyksiköt aktivoivat puunkorjuuketjuja ja puunkuljetusta merkittävästi Pohjois-Savon ja koko keskeisen Suomen alueella. Kuitupuun kuljetukset lisääntyvät alueen entuudestaan huonokuntoisilla tieosuuksilla. Esimerkkinä Suonenjoen alueelta Käpysalo-Rieponlahti –tieosuus on rakenteellisesti niin heikossa kunnossa, että lasten koulukuljetukset ovat vaarantuneet ja muun julkisen mm. pelastusliikenteen vastekyky hälyytyksiin hidastuu ja vaikeutuu. Myös tukkirekat, maitoautot ja postinjakeluautot ovat sivuteillä vaikeuksissa. Näitä esimerkkejä Pohjois-Savossa on monia. Näistäkin syistä myös alempiasteisen tieverkon parantamiseen on todella kiinnitettävä huomiota. Tiestö Venäjän rajalle, puutullit, raja-asemien kunto ja parkkialueet raja-asemien läheisyydessä ovat myös huomionarvoisia asioita Pohjois-Savolle. Toivotamme uudelle hallitukselle menestystä erityisesti tiestön ja siltojen korjausvelan hoitamiseen.

Nyt vaalikauden alussa tulisi kaikissa työllistävissä toimissa korostaa kotimaisen työvoiman käyttöä, niin yksityisissä, julkisissa kuin yritystenkin hankkeissa. Etenkin rakennusala on hyvin tunnettu elvyttävästä roolistaan. Kotitalouksissa ja yrityksissä on varallisuutta ja aikomuksia käynnistää rakennushankkeita ja investointeja. Myös julkisen sektorin tulee toteuttaa järkeviä ja kohdennettuja korvaus- ja uusinvestointeja. Investoinnit ovat odottaneet vakauden ja kasvun olosuhteita. Myös korko on edelleen alhaalla. Nyt on kotimaisen työn ja kasvun aika! Hallituksen tulee toimia aktiivisesti yrittäjien toimintaedellytysten vahvistamiseksi lainsäädäntöä uudistamalla, byrokratiaa ja sääntelyä purkamalla. Yrityksissä on kasvupotentiaalia. Yli 200 000 pienessä ja keskisuuressa yrityksessä on kasvun käynnistyessä myös työllistävää voimaa.

Lopuksi. Onnittelemme Sipilän – Soinin – Stubbin hallitusta ja erityisesti ulko- ja eurooppaministeri Timo Soinia, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylää, työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmiä, puolustus- ministeri Jussi Niinistöä sekä uutta puhenaista Maria Lohelaa. Puolue ja piiri suuntaa katseensa kesälomien aikana kohti Turun puoluekokousta, joka on Perussuomalaiset rp:n 20-vuotisjuhlakokous. Saarijärvellä saunapolulla neljän miehen voimin lausutut (Vistbackan, Leppäsen, Bärlundin ja Soinin) puolueen synty-puheet siivittivät 20-vuoden kuluessa Perussuomalaiset puolueena ja kansanliikkeenä kasvuun, joka nyt vuonna 2015 realisoituu neljän ministerin hallituspuolueen asemana. Tätä tarinaa ja kehityskaarta olemme Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin väen kanssa mielellämme Turun puoluekokouksessa yhdessä muiden kanssa juhlistamassa. Piiri tukee yksimielisesti Timo Soinin ja Riikka Slunga-Poutsalon uudelleenvalintaa Turun puoluekokouksessa elokuussa.

 

IM000542.JPG

Pohjois-Savon piiri Suonenjoen Futuriassa 28.5.2015.

 

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin psta,

Julkilausumatyöryhmä: Pauli Ruotsalainen, Sirpa Kulin ja Risto Simonen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa