Perussuomalaisten ryhmäpuhe – kärkihankkeet ja reformit

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄPUHE | Suomen tilanne on vakava monin tavoin. Siksi hallitus on ryhtynyt päättäväisiin toimiin, joilla uudistamme yhteiskuntaamme vastaamaan 2000-luvun haasteisiin. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulee säilyttää myös tulevaisuudessa.

Nostan esiin muutamia oleellisia hankkeita, joilla tähän tavoitteeseen päästään.

Aloitetaan elinkeinopolitiikasta. Kaikki työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista edistävät hankkeet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteena on viennin elvyttäminen. Vain niin julkistalous vahvistuu ja työllisyysaste nousee. Rakenteelliset uudistukset yli hallintorajojen ovat tämän tavoitteen saavuttamiseksi välttämättömiä.

Hallitus on päättänyt pääomittaa Finnfund-kehitysrahoitusyhtiötä ensi vuonna 130 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on Suomen viennin kasvattaminen kehittyvien maiden markkinoilla. Lisäksi Suomen viennin kannalta keskeisten maiden lähetystöihin palkataan kaupallisen alan erityisosaajia.  Hallitus on aloittanut täsmätoimet viennin edistämiseksi.

Uusien työpaikkojen luomista Suomeen tukevat myös muut hallituksen kärkihankkeet. Tätä perussuomalaiset tervehtivät ilolla.

Mennään vaikka metsään. Siellä meillä on valtavat resurssit. Nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun tuotantoa sekä näihin liittyvän teknologian kehittämistä tuetaan merkittävällä panostuksella, koska tällä alalla hallitus näkee suuria kasvun mahdollisuuksia. Samalla tällä pystytään lisäämään maatalouden ravinne- ja energiaomavaraisuutta. Edellä mainitun lisäksi puun käyttöä monipuolistetaan ja talousmetsiä hyödynnetään entistä tehokkaammin, kuitenkaan ympäristöä unohtamatta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä hallituksen päätös kuroa liikenneverkon korjausvelkaa tukee metsätalouden kärkihankkeita erinomaisesti. Ilman kunnossa olevia teitä ei puu eikä biomassa kulje.

Siirrytään kouluun.

Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kärkihankkeisiin on sisällytetty alueelliset kielikokeilut ja koulutusviennin edistäminen. Toisen kansallisen kielen opiskelun sijaan mahdollistetaan jonkin muun kielen opiskelu. Perussuomalaiset pitävät tätä hyvänä ensi askeleena kohti ruotsin kielen täyttä vapaaehtoisuutta.

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille puolestaan asetetaan vihdoinkin lukukausimaksut, mikä on järkevää tässä taloudellisessa tilanteessa. Emme voi tarjota maksutonta opetusta kaikille tulijoille ja samaan aikaan leikata omien kansalaisten etuisuuksista. Hyvänä asiana pidämme myös sitä, että kärkihankkeilla edistetään korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella myös kesäisin ja peruskoululaisten mahdollisuuksia liikkua tunti jokaisena koulupäivänä. Liikkumattomuus aiheuttaa paitsi mittavat kustannukset kansantaloudelle, myös heikentää yksilöiden hyvinvointia. Perusasiat on laitettava kuntoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee olemaan yksi tämän hallituskauden suurimmista ponnistuksista. Sote-uudistuksen huolellisen toteuttamisen lisäksi perussuomalaiset pitävät tärkeänä sosiaaliturvajärjestelmän perkaamista. Käsillä oleva pakolaiskriisi edellyttää maahanmuuton kustannuksiin liittyvän selvityksen ja mahdollisten uudistusten tekemistä mahdollisimman nopealla aikataululla. On selvitettävä, mikä on yhteiskuntamme kantokyky. Yhteiskunnan on pystyttävä huolehtimaan asukkaistaan ja siksi tervehdimme tyytyväisyydellä niitä kärkihankkeita, joiden avulla pyritään parantamaan niin lapsi- ja perhepalveluita, ikäihmisten koti- ja omaishoitoa kuin osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Vaikka taloudelliset ajat ovat tiukat, on väestön hyvinvoinnista huolehdittava.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Juho Eerola
09-432 3013

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa