Faktoja metsähallituslaista

Tiedote 4.4.2016

Julkaisuvapaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä:

Luontomme säilyy meillä ellei kansa toisin päätä

Oppositio on maalannut pitkin talvea hurjaa metsähallituslakimörköä, joka pistää Suomen metsät ja vedet reppuun ja myy ne ulkomaille. Kansalaiset jäävät nuolemaan mustikkaisia näppejään, kun rakastamamme luontokohteet viedään meiltä, väittää opposition uhkakuva.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmäkin on saanut paljon palautetta asiasta. Tässä vastauksemme saamiimme kysymyksiin uudesta metsähallituslaista:

 1. Miksi uusi metsäosakeyhtiö perustetaan?
  Uusi yhtiömuoto (osakeyhtiö) ei ole EU:n sanelema, mutta EU:n kilpailulainsäädäntö ei hyväksy enää Suomen valtion harjoittamaa puukauppaa nykymuodossaan, koska se vääristää kilpailua. Lukuisia asiantuntijoita kuultuaan nykyhallitus on päättänyt esittää uuden osakeyhtiön perustamista Metsähallituksen alaisuuteen, jotta kilpailuvääristymä puumarkkinoilla poistuu. Jatkossakin kauppaa käydään vain puista, ei luontokohteista eikä vesistöistä. 
 2. Miten käy Suomen lukuisille luontokohteille?
  Suomen luontokohteille ei käy kuinkaan. Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyvät nykyisessä käytössään ja niiden hoito ympäristöministeriön alaisuudessa. Niihin ei peritä sisäänpääsymaksuja, ne pysyvät valtion omistuksessa ja niihin pätevät samat säännöt ja käyttöoikeudet kuin ennenkin.
 3. Voidaanko Suomen pohjavesiä myydä ulkomaisille yhtiöille?
  Jos Suomen eduskunta näin päättää, niin teoriassa voidaan myydä. Myös tulevaisuudessa jokainen valtion vesistön, metsän tai maa-alueen myyntipäätös vaatii Suomen eduskunnan yksinkertaisen enemmistön hyväksynnän niin kuin tähänkin asti. Tällaisen eduskunnan valitseminen on kansan päätettävissä. Perussuomalaisten on vaikea uskoa, että suomalaisten enemmistö olisi koskaan valmis tällaiseen ratkaisuun. Metsähallitus omistaa noin kolmanneksen Suomen rannoista, vesistä ja maa-aineksesta. Perussuomalaiset ei tule koskaan äänestämään Suomen luonnon myynnin puolesta.
 4. Miten laki vaikuttaa matkailuyrittäjien toimintaan?
  Laki ei vaikuta matkailuyrittäjien toimintaan. Suomen luontokohteet pysyvät nykyisessä käytössään. Jatkossakin eduskunta päättää esimerkiksi uusien kansallispuistojen perustamisesta.
 5. Voiko käydä niin kuin Carunan tapauksessa?
  Se ei ole mahdollista. Maiden, vesien ja metsien omistus säilyy valtiolla. Jos alueiden käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, se voidaan tehdä vain eduskunnan päätöksellä. Valtion metsätalousliiketoiminta, johon laki vaikuttaa, säilyy periaatteiltaan entisellään.
 6. Heikentääkö uusi laki saamelaisten asemaa?
  Ei heikennä. Päinvastoin, uuden lain myötä saamelaisten kotiseutualueelle perustetaan kuntakohtaisia neuvottelukuntia. Niiden toivotaan parantavan saamelaisten mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

 

 

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa