Kevätkokous – 2012 – Julkilausuma

Julkilausumat ja kannanotot osiossa julkaisemme sekä puolueen että piirin julkaisemia lausumia, tiedotteita ja kannanottoja.

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin kevätkokouksessa

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin kevätkokouksessa jäsenistö otti vakavin sananpainoin kantaa Talvivaaran ympäristökatastrofiin. Vakavat laiminlyönnit rikastamotoiminnan vesien käsittelyssä uhkaavat Ylä-Savon ja Kainuun alueen vesistöjen lisäksi myös Talvivaaran alapuolista vesistöä aina Pohjois-Savoa myöten. Nämä Talvivaaran laiminlyönnit saattavat olla vakavia ympäristörikoksia. Eräät päästövesien metalli- ja suolaliuokset voivat vaikuttaa vesistöissä ja ekoketjuissa vuosikymmeniä. Talvivaaran ekokatastrofista ovat vastuussa edellisen ja nykyisen hallituksen alaiset lupaviranomaiset ja vastaavat ministerit.

Pohjois-Savon surulliset viestit kentältä vakavoittavat. Kannamme erityisesti huolta maamme mielenterveyspalvelujen resursointiin, saatavuuteen liittyen. Mielenterveystyön suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Kunnille asetetaan valtavia vastuita mielenterveyspalvelujen tuottamisesta. Kunnat vastaavat ennaltaehkäisevästä toiminnasta, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Valtionosuudet mielenterveyspalvelujen rahoittamiseen ovat riittämättömät. Kuntien ja valtion vastuiden suhdetta tulisi tarkastella kiireellisesti.  Avohoito ei ole ratkaisu, jos myös kuntoutujan tuki tai avohoidon aikainen kuntoutumisen rahoitus jää avoimeksi. Kentälle – kuntiin tarvitaan resursseja mielenterveyspalveluiden saatavuuden turvaamiseen. Myös nuorisopsykiatrian palvelujen lisäresursointia tarvitaan. Mielenterveysongelmaisen hoitoon pääsyn (hoitotakuun) määräajat ovat liian pitkiä.

Perussuomalaiset ovat huolissaan sekä maamme puolustuspoliittisen turvallisuuden että maamme sisäpoliittisen turvallisuuden heikkenemisestä. Pohjois-Savon perussuomalaiset pitävät Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttamista vakavana puolustuspoliittisena alueelliseen strategiseen maanpuolustukseen liittyvänä virheenä. Kontiolahden varuskunnan lakkauttaminen jättäisi ison maantieteellisen aukon Itä-Suomeen. On aiheellista kysyä, missä määrin lupaus koko maan puolustamisesta on tällöin enää uskottava. Kontiolahden varuskunnalla on vahva puolustuksellinen ja strateginen merkitys Itä-Suomen alueella.

Samanaikaisesti myös maamme sisäpoliittinen turvallisuusnäkökulma on huolestuttava. Poliisin virkojen ja määrärahojen leikkaukset heijastuvat jo nyt kentälle niin kaupunki- kuin maaseutukuntiin. Resurssipulassa poliisilla ei pian ole mahdollisuutta puuttua alempiasteiseen rikollisuuteen ja tämä saattaa aiheuttaa omaisuus- ja vahingontekorikollisuuden sekä väkivaltarikollisuuden räjähdysmäisen kasvun. Myös poliisin vasteajat eli poliisin saapuminen hälytyksestä kuntien kansalaisten turvaksi on vaarassa venyä kohtuuttoman pitkäksi. Erityisesti väkivaltarikoksissa poliisin saapumisen pitkittyminen voi olla kohtalokasta. Ennaltaehkäisevä poliisityö, näkyvyys kentällä ja myös poliisin valistustoiminta on vähentynyt. Pohjois-Savon perussuomalaiset eivät voi hyväksyä poliisin määrärahojen leikkauksia poliisin kenttätyöstä. Poliisipäällystön ja poliisihallintotyön järkiperäistäminen sen sijaan ansaitsisi huomiota.

29.4.2012 Pohjois-Savon Perussuomalaisten piirin kevätkokouksen laatima julkilausuma

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa