Syyskokous – Julkilausuma

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry / Syyskokous            JULKILAUSUMA             

Jakelu: Tiedotusvälineet

Julkaisuvapaa heti

Kuopiossa 25.10.2015

 

SOTEN RINNALLE KASVOI PAKOLAISKRIISI

Edellytykset yhtenäisen, väestöpohjaltaan riittävän ja laajan integraation turvaavan Pohjois-Savon sote-alueen perustamiseksi ovat olemassa. Valmistelua jatketaan hallituksen sote-alueratkaisun pohjalta marraskuussa. Perussuomalaiset valvovat Pohjois-Savon etua soteratkaisuissa.

Terveysasemat ja terveyskeskukset ovat suomalaisen kansanterveystyön perustaa. Eikä sitä perustaa tule murentaa! Myös ns. matalan kynnyksen sosiaali- ja neuvolapalveluille tulee löytää paikkansa lähellä asiakkaita myös uudessa sote-ratkaisussa. Vaativampaa erikoissairaanhoitoa ja erikoisosaamista sen sijaan on perusteltua keskittää sote-alueilla. Perussuomalaiset haluavat, että ennaltaehkäisevät, korjaavat, hoitavat, kuntouttavat ja muut sote-palvelut toimivat edelleenkin laadukkaina koko Pohjois-Savon alueella aina erikoissairaanhoitoon saakka siten, että palveluissa toteutuu riittävä ja järkevä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

“Suuri ja mahtava hallinto” ja erilaisten uusien ”hierarkkisten himmeleiden” rakentelu ei voi olla tulevassa sote-ratkaisussakaan itseisarvo. Sote-toimeenpanon keskiössä on ihminen.

Pakolaiskriisi on mittakaavallaan yllättänyt. Vapaan liikkuvuuden ihanne on näyttänyt Schengen–alueella myös ongelmansa. EU ei ollut rajavalvonnan ja pakolaishallinnon osalta valmistautunut turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäiseen kasvuun. Osoittautui, että Dublin–sopimusta turvapaikkahakemusten käsittelemisestä ei sopimusmaiden rajoilla noudatettu. Muut Pohjoismaat ovat toimineet kauttakulkumaina.

Pakolaiskriisi tulee vaikuttamaan kuntien toimintaan myös Pohjois-Savossa. Osalla kunnista on voimassaoleva kotouttamisohjelma ja osalta kunnista se puuttuu. Suonenjoella ja Siilinjärvellä kuntapäättäjät saivat eteensä uudenlaisten palvelujen määrittelyn ja tuottamisen tarpeet. Kunnissa ei oltu tähän varauduttu. Kuntien tulee järjestää hätämajoituksessa oleville lapsille koulupalveluja. Tulkkauspalveluihin ja opetushenkilöstön lisärekrytointiin ei kunnilla ollut nopeaa valmiutta. Myös osa terveydenhuollosta on kuntien vastuulla. Ennakoimaton tilanne edellyttänee kunnilta kirjauksia sekä lisätalousarvioihin että lähivuosien talousarvioihin.

Perussuomalaiset ovat varoittaneet hallitsemattoman maahanmuuton seurauksista. Olisimme halunneet toteuttaa Suomessa maahanmuuttopolitiikkaa ja kansallisia toimenpiteitä hallitusti, järkiperäisesti ja suunnitelmallisesti. Maahanmuuttajia tulisi kyetä integroimaan yhteiskuntaamme siten, että kotouttamiskoulutuksissa suomen kieleen ja kulttuuriin, yhteiskuntamme lainsäädäntöön, työelämään, maan tapaan ja käytäntöihin koulutetaan kestävämmällä tavalla. Meitä ei ole kuunneltu. On ollut hyödyllisempää leimata? Maahanmuuttoon liittyvistä asioista on voitava kuitenkin jatkossakin keskustella asioiden oikeilla nimillä ja merkityksillä.

Pakolaiskriisin kustannuspaine on varovaisestikin arvioiden puoli miljardia euroa vuodessa. Paine saada pakolaiskriisi hallintaan Välimeren alueella, Etelä-Euroopassa ja meillä kasvaa. Vasta nyt – hallitusasemasta – perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan linjauksia kuunnellaan.

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa