Perussuomalaisilta lakiesitys jätevesiasetuksen kumoamisesta

Lainsäätäjä ja valmistelija ei aina ole – etenkään kansan mielestä viisas. Tämän ovat osoittaneet niin Paras –puitelaki,  ”Paska-laki”  (Laki haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä),  kuin vaikkapa aselain uudistuskin.

Jätevesiasetuksella puututaan haja-asutusalueilla alle 10 % osuuteen kokonaiskuormituksesta. Maataloustuotannon, maa- ja metsätalouksien noin 90 % kuormitusosuudesta ei lainsäätäjä halkonut sanaakaan?  Tarkoituksena oli ilmeisesti maaseudun ihmisten ja haja-asutusalueilla omissa kodeissaan viihtyvien, luontoa ja ympäristöä muutoinkin kunnioittavien ”pienikakkaisten” ihmisten taloudellinen kyykyttäminen ja maaseutuasumisen alasajo.

Oliko silloisen hallituksen tavoitteena myös pelotella kalliilla investoinnilla ikääntyneet asuinmaatilojen omistajat, metsäkiinteistöjen omistajat ja haja-asutusalueilla omakotitaloissa asuvat luopumaan omistuksistaan.  Jätevesiasetuksella aikaansaatiin business,  johon myös teollisten ”puppulaitteiden” valmistajat intomielin hyökkäsivät. Toimimattomilla puhdistamoilla onnistuttiin lain- ja asetuksen toimeenpanon edetessä tosiasiallisesti myös  ”huijaamaan” ikääntyneitä ihmisiä.

Tämä ei liene ollut lainsäädännön taustalla olleen ilmeisen ympäristönsuojeluhenkisen ja ”vihreän” ajattelun ja vireillepanon tarkoitus.  Jätevesiasetus sisältää lukuisia virheellisyyksiä ja puutteita ja sitä on laajalti pidetty esimerkkinä epäonnistuneesta lainsäätämisestä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tarttunut asiaan ja esittää jätevesiasetuksen kumoamista.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa