MAAKUNTAVAALIT 2018

TULE MUKAAN EHDOKKAAKSI MAAKUNTAVAALEIHIN 2018

Perussuomalaiset toimivat kuntien ja kaupunkien valtuustoissa tavallisen ihmisen ja veronmaksajan asialla – äänen vahvistimena ja sananjalkana. Perussuomalaiset tarkastelevat sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä kunkin peruskunnan tarpeiden, eri väestöryhmien näkökulmista ja eri palvelujen käyttäjäryhmien näkökulmista. Tekevät tärkeää kokonaistarkastelua siitä, mikä on kulloinkin tärkeää oman kotikunnan sotepalvelujen tulevaisuuden kokonaiskuvassa. Julkisen sektorin päätöksenteon laillisuuskysymykset ovat myös meille tärkeitä. Ja nyt siirtymäaikana haluamme valvoa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden toteutumista koko Pohjois-Savon maakunnan alueella.

Tule tekemään tätä tärkeää edunvalvontatyötä perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon, sosiaalipalvelujen, erityishuoltopalvelujen ja moninaisten tukipalvelujen toimivuuden ja laadun säilyttämiseksi korkealla tasolla maakunta- ja soteuudistuksessa.

Ota yhteyttä ensisijaisesti oman kotikuntasi tai alueesi Perussuomalaiset rp:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajistoon tai sihteeriin. Pidämme yhdessä aluksi kuntakohtaisen palaverin ja keskustelutuokion maakuntavaaleihin liittyen.

Paikallisyhdistyksien yhteystiedot löydät piirin kotisivun: Paikallisyhdistykset -osiosta.

TERVETULOA TEKEMÄÄN TÄRKEÄÄ TYÖTÄ TAVALLISEN POHJOISSAVOLAISEN IHMISEN HYVÄKSI!